dijous, 26 de maig de 2016
  
 

Recerca

 

La recerca que es prioritza des del CST és multicèntrica, multidisciplinària i vinculada amb l’activitat assistencial. El CST promou la recerca translacional, que té com a objectiu millorar la qualitat assistencial i els resultats de salut en els nostres pacients.

L’activitat de recerca desenvolupada pels professionals del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) durant el període de 2004 a 2009 i finançada per alguna entitat ha estat centrada en 53 projectes d'investigació.

 

LÍNIES DE RECERCA

Línies de recerca consolidades:

 • Genètica molecular: oftalmogenètica i farmacogenètica
 • Neuropsicologia: malalties neurodegeneratives, mentals i cerebrovascular
 • Qualitat: indicadors de gestió en laboratoris clínics
 • Atenció Primària: factors de risc cardiovascular (diabetis i obesitat)
 • Digestiu: malaltia inflamatòria intestinal, hepatopatia crònica i diagnòstic precoç i no invasor dels tumors colorrectals
 • Endocrino-pediàtrica: CIBERDEM. Malalties insulinorresistents i metabolisme.
 • Salut Mental: investigació genètica de les malalties mentals

 

Línies de recerca emergents:

 • Clínica oncològica, oncogeriatria, cures pal·liatives i psicooncologia
 • Envelliment, demències i dependències: noves tecnologies aplicades
 • Addiccions no tòxiques, dèficit d’atenció-hiperactivitat i trastorns d’ansietat
 • Patologia d’espatlla i cirurgia ortopèdica
 • Cardiopatia isquèmica
 • Medicina de l’esport
 • Farmàcia

 

COMITÈ D’ÈTICA D’INVESTIGACIÓ CLÍNICA (CEIC)

El Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica  del Consorci Sanitari de Terrassa va ser acreditat per resolució del Director General de Recursos Sanitaris en data 3 de febrer de 1994, a l’empara de l'Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 26 d’octubre de 1992, la darrera renovació de la seva acreditació es va realitzar en data 12 de juny de 2008, segons les previsions del Decret 406/2006, de 24 d’octubre.

L'àmbit d'actuació del CEIC inclou tots els centres que gestiona el CST. Aquests centres són:

- Hospital de Terrassa
- Hospital de Sant Llàtzer
- CAP Antòn Borja
- CAP Sant Genís
- CAP Sant Llàtzer
- CAP Terrassa Est
- CAP Terrassa Nord
- CAR de Sant Cugat
- Centre de Salut Mental d'Adults
- Unitat Hospitalària Penitenciària

 

Documentació

 

OFICINA TÈCNICA DE RECERCA

L'Oficina  Tècnica de Recerca del Consorci Sanitari de Terrassa dóna suport metodològic en el desenvolupament i seguiment de projectes, suport a la traducció lingüística i gestiona els contractes i convenis de recerca de la Institució.

Contacte:

Secretaria de Recerca i CEIC
t. 93 700 36 57 Ext. 1895
c.e. agestio_recerca_ac@cst.cat

 

 

 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea