diumenge, 29 de maig de 2016
  
 

La Gestió del Coneixement

 

La Gestió del Coneixement engloba  el conjunt d’actuacions que tenen com a finalitat identificar, desenvolupar, difondre, renovar i transferir el coneixement d’una organització. En el nou pla estratègic CST 2015: “Mirant cap el futur”, el CST fa una decidida aposta per potenciar la recerca, la docència i la innovació com a eixos de l’àrea del coneixement.

La gestió del coneixement és un procés dinàmic en el que intervenen de forma activa els professionals, exercint les diferents funcions de transmissió, desenvolupament i transferència del coneixement que tenen lloc en el CST:

 

 

 LA FUNDACIÓ JOAN COSTA I ROMA

La Fundació Joan Costa Roma és una fundació privada sense ànim de lucre constituïda el juliol de 1998. Creada a iniciativa del Consorci Sanitari de Terrassa, van ser els col·laboradors del Dr. Joan Costa Roma els seus promotors en homenatge a la seva tasca i a la seva persona.
Els seus principals objectius son promoure, impulsar i afavorir el desenvolupament de la recerca, la docència,  la formació i la innovació en l’àmbit del Consorci Sanitari de Terrassa, en la mesura en que aquestes activitats contribueixen a millorar la salut de les persones i el funcionament de la nostra organització  sanitària.

La FJCR presta suport metodològic, administratiu i econòmic als professionals per la gestió dels diferents projectes d’investigació, facilita informació i assessorament per tramitar els ajuts a la recerca,  i fa difusió dels resultats de la investigació i divulgació del coneixement entre els professionals.
La FJCR promou i organitza activitats de formació i actes científics que facilitin el manteniment de la competència dels professionals i el seu desenvolupament professional continu.

L’impuls de la docència de grau i postgrau és un element clau per la FJCR, donada la seva transcendència en el continu desenvolupament del sistema sanitari i com important estímul  pels professionals i la nostra organització. El CST desenvolupa actualment una intensa activitat assistencial, d’innovació, científica i docent. El projecte universitari del CST té com a objectiu desplegar progressivament diferents estudis universitaris de grau, màster i postgrau en l’àmbit de la salut.

TORREBONICA: ESPAI DE CONEIXEMENT

La Fundació Sant Llàtzer i l’Ajuntament de Terrassa van integrar el juny de 2010 en el seu patrimoni la finca de Torrebonica. Aquest espai singular serà el futur emplaçament de serveis docents, socials, i d’investigació, creant un espai comú per als estudis universitaris,  serveis socials i empreses emprenedores del sector de la salut que contribuirà al desenvolupament econòmic i social del territori.

 

En aquest entorn, El CST impulsarà el desenvolupament del seu Campus Universitari en Ciències de la Salut, que reforçarà significativament l’aposta de Terrassa com a ciutat universitària.

El CST desenvolupa actualment una intensa activitat assistencial, d’innovació, científica i docent. Ha consolidat també una xarxa d’aliances de la qual es beneficiarà el Campus Universitari, El CST vol impulsar la docència en tots els àmbits possibles de les ciències de la salut en el marc del nou entorn europeu  (Bolonya). El projecte universitari del CST té com objectiu desplegar progressivament diferents estudis universitaris de grau, màster i postgrau en l’àmbit  de la salut.

Torrebonica ofereix una estructura docent flexible que albergarà aquests estudis, així com els serveis i equipaments necessaris que li permetin adaptar-se a les noves necessitats docents. També s’hi ubicaran espais per dur a terme activitats de divulgació del coneixement del CST, de recerca i altres projectes de futur.

La convivència en un mateix entorn de les activitats de recerca, innovació i desenvolupament científic contribuirà a fer possible la transferència d’aquest coneixement en la prestació d’una millor atenció assistencial a la població.

BIBLIOTECA

La biblioteca del CST ofereix diversos serveis d’ús exclusiu per estudiants, docents, professionals i col·laboradors del CST  i compta amb les següents fonts documentals:

Llibres:

Format paper: 880 llibres majoritàriament d'obres de referència bàsica en medicina.

Digital: 41 llibres d’obres bàsiques en medicina que s’actualitzen automàticament quan surt una nova edició (MdConsult)

Publicacions periòdiques:

Paper: 70 títols.

Digital: 1039 títols, repartits en:

 • MdConsult (paquet digital Elsevier) 97 títols
 • MedLine with fulltext (Ebsco) 924 títols
 • Ovid-Lippimcott  10 títols
 • AMA 8 títols

Contacte:

Horari de la biblioteca presencial: De dilluns a dijous de 8 a 17h. I els divendres de 8 a 15h. 

Biblioteca digital: 24h al dia.

T. 93 731 10 81 ext: 1878

c/e: biblioteca@cst.cat

 

Informació digital:

Disposa dels següents continguts:

 • Alertes
 • Biblioteca virtual
 • Catàleg de publicacions

Serveis que ofereix la biblioteca:

 • Sala de lectura
 • Servei de préstec
 • Servei d’informació bibliogràfica
 • Alertes i perfils
 • Servei de cerques bibliogràfiques
 • Servei d’obtenció de documents

 

JORNADES, CURSOS I CONGRESSOS

El CST organitza diferents tipus d’activitats docents o de divulgació del coneixement obertes. Per rebre informació o participar en alguna activitat contacta amb:

Secretaria tècnica de jornades:

sjornades@cst.cat

 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea