dimarts, 21 de febrer de 2017
  
 

Innovació

El pla estratègic 2010 – 2015 del CST contempla com una de les seves principals línies l’impuls de la gestió del coneixement. El seu objectiu és connectar i coordinar totes les actuacions dirigides a la promoció, desenvolupament i transferència del coneixement que es genera en el CST. Dins de l’àrea del coneixement, desenvolupa el seu  model d’innovació i el posa en pràctica.

Innovar ja no és una elecció, és una necessitat. La innovació en el CST té com a objectiu identificar, impulsar, implantar i explotar totes  les iniciatives emprenedores i innovadores que permetran  aportar valor en diferents àrees, desenvolupant nous serveis o productes que impacten en el pacient i en la societat.  El CST aposta per un model d’innovació oberta, generant sinèrgies de col·laboració amb altres agents per complementar els seus  projectes d’innovació, afegir valor o millorar la seva projecció externa.

La innovació és una expressió inherent de la transferència del coneixement de les organitzacions i fa possible que els professionals liderin i participin de forma activa en els canvis, aportant noves iniciatives sobre serveis o productes.

El CST desenvolupa el seu model d’innovació en tres esferes:

1.  Interna: Establint un sistema de captació, valorització, conceptualització i desenvolupament de les idees i iniciatives innovadores dels professionals.

2.  Territorial: Participant amb els agents del territori a les xarxes i sistemes d’innovació establerts en l’entorn.

3.  Externa: Desenvolupant el concepte d’innovació oberta, creant acords de col·laboració i sinergies amb agents i empreses d’altres sectors per desenvolupar projectes.

   INTERNA                                      TERRITORIAL                               EXTERNA

 

La innovació exigeix constància per transportar les idees a realitats que aportin valor als nostres pacients, professionals i a la societat en general per millorar la seva salut i benestar. En el darrer any hem posat en marxa diversos projectes relacionats amb la innovació en els què han participat activament els nostres professionals, generant nous productes i serveis. Creiem que la col·laboració entre diferents empreses i sectors eixampla els nostres horitzons i coneixement. Hem signat acords de col·laboració amb diferents empreses, centres tecnològics i universitats per treballar de forma col·laborativa en projectes comuns.

Si tens una idea o vols col·laborar amb nosaltres, pots contactar amb el departament d’innovació: cstinnova@cst.cat.

 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea