dilluns, 17 de desembre de 2018
  
 
ATENCIÓ AL CIUTADÀ > Gestions i tràmits > Full modificació dades

Full d'accés, cancel·lació i rectificació de dades

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que es sol·liciten en la prestació de l'atenció sanitària s’inclouran a una base de dades informatitzada titularitat del Consorci Sanitari de Terrassa. Aquesta base de dades es troba al Registre General de Protecció de Dades segons allò establert a la legislació vigent i complint totes les mesures de seguretat del Reial Decret 1720/2007, de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Tanmateix, l’usuari disposa en tot moment dels drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant els formularis corresponents que es troben en aquesta web o personant-se al domicili social a la Ctra.Torrebonica, s/n. 08227 Terrassa.

 

Drets ARCO

pdf
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea